wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Robert Gwiazdowski: Suwerenność walutowa jest cennym zasobem Polski. Możemy zyskać na kryzysie 2011.12.26

Warszawa - 22 grudnia 2011 - Gospodarka to nie "wirtualny" sektor finansowy. Gospodarka to przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w "realu", bo - jak pisał Adam Smith - to "nie pieniądze, ale reprezentowane przezeń dobra stanowią dochód jednostki albo społeczeństwa". Gospodarka jest przeregulowana, podatki za wysokie - podobnie jak transfery socjalne. Panoszy się biurokracja, przy której działacze partii komunistycznych w krajach byłego bloku wschodniego zasłużyliby na miano liberałów. Przewodnią rolę klasy robotniczej zastąpiono przewodnią rolą tak zwanych "rynków finansowych", które zawłaszczyły dla siebie określenie "rynek" - tak jak onegdaj amerykańscy socjaliści zawłaszczyli dla siebie określenie "liberałowie", a prawdziwych liberałów - jak Miltona Friedmana - przezwali "konserwatystami" - twierdzi dr hab. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Dr hab. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Foto dzięki uprzejmości Centrum im. Adama Smitha
 

Poniżej zamieszczamy dwa teksty dr hab. Roberta Gwiazdowskiego

Warszawa – 22 grudnia 2011


Możemy zyskać na kryzysie


Mamy kryzys?!
"To nie kryzys, to rezultat" – mawiał nieodżałowany Stefan Kisielewski, naśmiewając się z kolejnych odsłon kryzysu gospodarki socjalistycznej, które to określenie z lubością od trzech lat przypominam.

Taki sam kryzys gospodarki socjalistycznej przeżywa bowiem strefa euro – bo prawdziwego kapitalizmu nie ma w niej już od dawna.


Okradanie dzieci i wnuków

Gospodarka jest przeregulowana, podatki za wysokie – podobnie jak transfery socjalne.

Panoszy się biurokracja, przy której działacze partii komunistycznych w krajach byłego bloku wschodniego zasłużyliby na miano liberałów.

Przewodnią rolę klasy robotniczej zastąpiono tylko przewodnią rolą tak zwanych "rynków finansowych", które zawłaszczyły dla siebie określenie "rynek" – tak jak onegdaj amerykańscy socjaliści zawłaszczyli dla siebie określenie "liberałowie", a prawdziwych liberałów – jak Miltona Friedmana – przezwali "konserwatystami".

Najpierw finansowano zwiększające się wydatki państwa (nad)opiekuńczego, konsumując oszczędności obywateli.

Zaczęła rządzić idiotyczna zasada, której upust dał premier Tusk w swoim ostatnim exposé, mówiąc o podniesieniu o 2 punkty procentowe składki rentowej "po stronie pracodawców" (jakby miało to znaczenie dla kosztów pracy, po której "stronie" następuje podwyżka): że "przedsiębiorstwa nie są skłonne wydawać pieniędzy i dlatego istotna część środków, która wpłynie do budżetu państwa z tytułu podwyższenia składki, to są pieniądze, które w innym przypadku leżałyby raczej na lokatach, niż pracowały w gospodarce...".

Jak ludzie czy przedsiębiorstwa mają oszczędności – to się one marnują!

Jak zabiera im je rząd, to zaczynają "pracować".

Jak już przejedzono oszczędności, w celu dalszego pobudzania bieżącej konsumpcji, zaczęto bez skrupułów okradać przyszłe pokolenia – bo nie sposób inaczej określić zaciągania długów w imieniu naszych dzieci i wnuków, bez pytania ich o zdanie w przeświadczeniu, że przecież oni będą mogli przerzucić swoje długi na swoje dzieci i wnuki.

Kiedy się okazało, że dzieci rodzi się coraz mniej – a nie więcej, jak zakładała teoria – sięgnięto po premię z tytułu emisji pieniądza rezerwowego, początkowo dolara i trochę funta, a następnie euro.

Pozwoliło ono na finansowanie rosnących deficytów.

Jednak jeszcze w 2008 roku długi publiczne krajów strefy euro oscylowały średnio wokół 60 proc.

Eksplozja nastąpiła w ciągu trzech ostatnich lat – długi przekroczyły średnio 80 proc. PKB.

Ten dramatyczny wzrost zadłużenia spowodowany był ratowaniem owych mitycznych "rynków finansowych" pieniądzem czysto spekulacyjnym – średnio- i długookresowymi pożyczkami z tychże "rynków finansowych".

W efekcie dziś pozostał już tylko druk pieniędzy, do czego usilnie nawołują polityków ekonomiści z "rynków" finansowych.

Ale to nie pieniądze z Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie czasu przyczyniają się do wzrostu naszego bogactwa.

Owszem, to dobrze, że dzięki środkom unijnym mamy okazję szybszej rozbudowy infrastruktury – zwłaszcza drogowej.
Ale po tych drogach ma ktoś jeździć – nie tylko na wakacje, ale z towarami od jednego przedsiębiorstwa do drugiego.
To one generują największy "popyt" na te drogi.

Po zjednoczeniu Niemiec z zachodnich (dawna RFN) do wschodnich (dawna NRD) krajów związkowych przetransferowano ponad 2 biliony euro!

I co?
Ano nic.


Bezrobocie jest tam wyższe niż w Polsce, a tempo wzrostu gospodarczego znacznie niższe!

Pobudowane drogi wiodą do opuszczonych miejscowości i nie ma kto ich utrzymywać.

Czy fakt ten nie jest w stanie przekonać polskich decydentów, że w dłuższej perspektywie czasu samo przepompowywanie pieniędzy z Unii do Polski niczego dobrego nam nie przyniesie?

Gospodarka to nie jedynie ani nawet nie głównie "wirtualny" sektor finansowy.

Gospodarka to przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w "realu", bo – jak pisał Adam Smith – to "nie pieniądze, ale reprezentowane przezeń dobra stanowią dochód jednostki albo społeczeństwa".


Trzy atuty

W tej realnej gospodarce dzieje się w Polsce całkiem nieźle.
Posiadamy bowiem bardzo cenne zasoby.

Pierwszym jest nasze położenie geograficzne.

Przez lata z politycznego punkt widzenia położenie między Niemcami i Rosją było naszym nieszczęściem.
Dziś, z ekonomicznego punku widzenia, jest ważnym atutem.
Leżymy przecież w centrum Europy, na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych.

Rozumieją to doskonale firmy logistyczne, które budują w Polsce swoje centra usługowe.

Drugim są zasoby ludzkie.

Jest nas ponad 37 milionów.
Ale nie to jest dziś najważniejsze.
Niedawno minęła 30 rocznica stanu wojennego. Generał Jaruzelski, który zmarnował mi młodość, niechcący przyczynił się do demograficznego boomu, który może mi pomóc na starość.

Jak nie mieliśmy co robić – robiliśmy dzieci.

W Polsce i tylko w Polsce mamy wyż demograficzny wchodzący dziś na rynek pracy.

Młodzi, nieźle wykształceni ludzie, spragnieni sukcesu, przyzwyczajeni do pracy w "systemie ośmiogodzinnym" – czyli od ósmej rano do ósmej wieczorem.

To nie jest nieszczęście – jak uważają niektórzy politycy – grożące bezrobociem, bo trzeba tym ludziom "dać pracę".

To jest nasze najważniejsze aktywo (ang. "asset") – używając języka ekonomii.

Otwierają przed nimi granice inne kraje europejskie.
A my opodatkowujemy ich pracę w Polsce podatkiem akcyzowym o stawkach jak na wódkę.

Już nawet eksperci OECD w swoim najnowszym raporcie "Taxing wages 2009 – 2010" traktującym o opodatkowaniu wynagrodzeń piszą, że pośrednie podatki konsumpcyjne mniej szkodzą gospodarce niż podatki bezpośrednie – zwłaszcza te obciążające pracę i nawołują do odwrócenia proporcji.

W tej sytuacji o podwyższaniu składki rentowej można powiedzieć, cytując stary dowcip Jana Pietrzaka – "gdybym nie wiedział, że to głupota, pomyślałbym, że sabotaż".

Trzecim naszym zasobem jest suwerenność walutowa.

W epoce pieniądza fiducjarnego, kiedy to stopy procentowe – zgodnie z obowiązującym "Ekonomicznym modelem standardowym" – są najistotniejszym elementem wpływania przez pierwotnego emitenta tego pieniądza (czyli banki centralne) na gospodarczą suwerenność.

W tym zakresie możliwość wykorzystywania ich do optymalizacji ilości pieniądza w obiegu i stóp procentowych jest nie do przecenienia.

Bo jeśli stopy są ważne – to jak stworzyć jedną stopę dla gospodarek tak różnych jak niemiecka z jednej strony, grecka z drugiej i polska pośrodku?

No chyba, że ani podaż pieniądza nie ma znaczenia, ani stopy procentowe nie mają.

Ale wtedy zlikwidujmy już dziś Radę Polityki Pieniężnej, która te stopy określa i niepotrzebnie się w tym trudzi.

Weźmy przykład ze Szwajcarii.

Że nie mamy tylu manufaktur zegarków?

Ano nie mamy, ale Copernicus już produkuje bardzo atrakcyjne czasomierze.
Daleko im do dzieł mistrzów z Genewy, ale nie od razu Kraków zbudowano – do starego rynku, do którego Genewa się nie umywa.

Że nie robimy tak wyśmienitych serów?

Ano jeszcze nie robimy, ale polskie długodojrzewające Rubin czy Bursztyn – jak ktoś lubi sery z mleka krowiego – nie muszą się niczego wstydzić przy "szwajcarach".

Czekolady od Wedla czy Bliklego naprawdę nie ustępują tym od Nestle czy Lindta.

Dlaczego złoty nie może zacząć konkurować z frankiem?


Politycy muszą uwierzyć

Aby te wszystkie nasze zasoby wykorzystać, politycy muszą w nie uwierzyć!

Ale nie wierzą i nigdy nie wierzyli.

Na początku przemian ustrojowych zapewniali nas, że to "międzynarodowe koncerny" będą inwestowały w Polsce i tworzyły nowe miejsca pracy.

To dobrze, że inwestują.
Księgowi owych "międzynarodowych koncernów" porównują koszty pracy w Warszawie, Paryżu i Berlinie.
Ale ile miejsc pracy mogą one stworzyć?


To w sektorze "Misi" (małych i średnich przedsiębiorstw), który wytwarza ponad 65 proc. polskiego PKB, zatrudnionych jest 75 proc. legalnie zatrudnionych Polaków (i oczywiście 100 proc. zatrudnionych nielegalnie).

A 70 proc. tych "Misi" nie ma żadnej ekspozycji kredytowej.

Cały rozwój finansują ze środków własnych!

Na pytania o kryzys, odpowiadają:
"Jaki kryzys? My tak mamy od 70 lat!".

Od 2004 roku polscy przedsiębiorcy zarejestrowali w Niemczech około 100 firm.
Prawie 95 proc. z nich to mikroprzedsiębiorstwa
.

Wyobrażacie sobie Niemców robiących to samo w Polsce?

Rozumiem, że polscy politycy i analitycy mogą mieć kompleksy wobec kolegów z Zachodu.

Polskie "Misie" ich nie mają.

"Niech te Helmuty przyjadą do nas" – powiadają.
"Popadają tu jak muchy. Przez pół roku sobie REGON nie załatwią".

Niektórzy utrzymują, że polska gospodarka będzie się rozwijała "dzięki" Niemcom.
To wzrost gospodarczy naszych zachodnich sąsiadów ma poprawiać perspektywy gospodarki Polski.

"Jeżeli roczny PKB ma się utrzymać powyżej 4 proc., musimy więcej konsumować. Żeby więcej konsumować, musimy więcej zarabiać. Płace będą rosły, jeśli będzie przybywało zamówień w firmach. Te zaś pójdą w górę, jeżeli będą kupowali od nas Niemcy" – jednogłośnie kilka miesięcy temu orzekli pytani o to w sondażu eksperci.


Marsjanie na zakupach

Rozwińmy tę światłą myśl.

Aby "u nas kupowali Niemcy", to Niemcy muszą więcej konsumować.
Żeby więcej konsumowali, muszą więcej zarabiać.

Płace będą rosły, jeśli będzie przybywało zamówień w firmach.
Te zaś pójdą w górę, jeżeli od Niemców kto będzie kupował?
Amerykanie?

Kontynuując: aby "u Niemców kupowali Amerykanie", to Amerykanie muszą więcej konsumować.
Żeby więcej konsumowali, muszą więcej zarabiać.

Płace będą rosły, jeśli będzie przybywało zamówień w firmach.
Te zaś pójdą w górę, jeżeli będą od Amerykanów kupowali... może Chińczycy?
A może Marsjanie?

Marsjan zostawmy na razie w spokoju i zastanówmy się, co i dlaczego mają kupować Chińczycy od Amerykanów, żeby gospodarka amerykańska się rozwijała, żeby Amerykanie mogli więcej kupować od Niemców, a Niemcy od Polaków?

Mogliby chcieć kupić ewentualnie ten śmigłowiec, którym Foki leciały po Ben Ladena, albo samolocik, który przechwycili Irańczycy.
Ale ich to im Amerykanie nie sprzedadzą.

Z kolei podkoszulków to Chińczycy od Amerykanów kupować nie będą chcieli.

Więc wyobraźmy sobie, że do Niemiec zawitał kryzys.

Co będą kupowali?

Z pewnością większą wagę zaczną przywiązywać do wskaźnika: jakość/cena.

I może zamiast czekoladek Nestle zaczną kupować więcej czekoladek od Bliklego!

To w czasach kryzysu następują największe zmiany.

Jak pisał Karol Darwin "stworzenia, które przeżyją, to nie te, które są najmocniejsze, ani te najbardziej inteligentne, ale te, które są najbardziej przystosowane do zmian".

Polskie "Misie" należą do najlepiej przystosowanych, więc nie bójmy się kryzysu.


Robert Gwiazdowski


 
 

Źródło: ekonomia24.pl

http://www.ekonomia24.pl/  Nic nie rozumiem


Kochany Święty Mikołaju!

Nikt Cię chyba nie prosi, żebyś przyniósł mu pod choinkę trochę rozumu, bo to jedyna rzecz, której Pan Bóg nikomu nie poskąpił, a nawet rozdał w nadmiarze – nikt się przecież nie skarży, że mu go brakuje.

Ja Cię jednak o niego poprosić muszę.
Chciałbym bowiem zrozumieć tych wszystkich mądrych ludzi, którzy mają tytuły profesorskie i to ze skomplikowanej ekonomii, a nie z prostego prawa.

W moim małym rozumku – jak mówił Kubuś Puchatek – nie mieści się, jak można wypłukać złoto z powietrza, a oni to wiedzą.

Piszą na przykład, że „w rzeczywistości MFW na podstawie swojego kapitału pożycza z rynku wielokrotność tej kwoty (czyli 200 mld euro, które państwa UE mają mu „udostępnić”) a jej przekazanie zwiększyłoby o połowę jego zdolności pożyczkowe”.

Potrafią więc pożyczyć innym pieniążki, których sami nie mają.
To znaczy troszkę mają, ale jeszcze większe mają długi – więc mi się wydaje, że to tak, jakby ich nie mieli.

No bo jak mam pożyczyć Kaziowi 200 (nawet nie miliardów, ale złotych) z 400, które pożyczyłem od Stacha, skoro Franiowi jestem winien jeszcze 800?

Adam Smith pisał, że: „to, co jest roztropnością w prywatnym życiu każdej rodziny, nie może być szaleństwem w życiu wielkiego królestwa”.

Ale to chyba nie może być prawdą, skoro ci wszyscy mądrzy ludzie, którzy tak ciężko pracują, żeby uratować nas przed strasznym kryzysem, mówią, że ekonomia rządzi się innymi prawami.

Jak się ich pytam jakimi, to ciągle słyszę że „to jest skomplikowane” i że „prosto wytłumaczyć to się nie da”. Więc chciałbym mieć tyle rozumu co oni, żeby jednak móc ich zrozumieć.

Słyszałem od jednego takiego profesora, że musimy mieć u nas takie same pieniążki, jakie inni mają.
Wtedy będziemy się szybciej rozwijać i nie będziemy musieli się męczyć, jadąc za granicę, żeby ceny przeliczać.

Z tym przeliczaniem to ja jakoś daję sobie radę, ale jak jadę na narty tam gdzie jest taka wielka góra, która nazywa się Matterhorn, to płacę innymi pieniążkami i nie mogę zrozumieć, dlaczego oni są tacy bogaci, choć nie mają tych dobrych pieniążków, dzięki którym my będziemy mogli się szybciej rozwijać.

A jak jadą gdzieś nad morze – bo morza to u siebie nie mają – to też muszą przeliczać.

I nie mogę zrozumieć, dlaczego niektórzy są tak wstrętni, że nie chcą wydrukować więcej tych dobrych pieniążków, żeby tyle biednych dzieci na całym świecie nie głodowało?

Nie stać ich, żeby wydrukować więcej?

To ja bym chętnie pozwolił, żeby to tym biednym wymienili pieniążki na te lepsze.

Ale ja nic nie rozumiem.


Robert Gwiazdowski


 
 

Źródło: blog.rp.pl

http://blog.rp.pl/  Dr hab. Robert Gwiazdowski

Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Robert Gwiazdowski
Foto dzięki uprzejmości Centrum im. Adama Smitha
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy.

Specjalność naukowa: myśl polityczna, prawna i ekonomiczna.

Specjalność praktyczna: prawo finansowe i podatkowe, prawo korporacyjne, prawo energetyczne.

Doradca wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zarówno wielkich koncernów (także giełdowych), jak i firm z sektora MSP.

Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym”, „Doktrynalne przesłanki i praktyczne konsekwencje progresywnego i proporcjonalnego opodatkowania dochodów” (w druku) oraz licznych opracowań i artykułów naukowych i publicystycznych.


 
 

Źródło: Centrum im. Adama Smitha

http://www.smith.org.pl/pl/pages/display/42  ASTROMAN Magazine - 2011.12.04

Tomasz Wróblewski: Wzrostu nie da się dodrukować

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1114  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.30

Tomasz Wróblewski: Partia z fasonem

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1090  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
Davos 2019: World Economic Forum Annual Meeting 2019 Closes with Initiatives to Address Global Problems
Davos 2019: Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland, at the World Economic Forum in Davos
Davos 2019. Cybersecurity Experts: World Needs 'Coalition of the Willing' to Meet Cyberthreats
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.