wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Oświadczenie wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" oraz nowy skład Rady Nadzorczej i Zarządu spółki Presspublica 2011.10.14

Warszawa - 14 października 2011 - Grzegorz Hajdarowicz, nowy właściciel spółki Presspublica Sp. z o.o., wydającej dziennik "Rzeczpospolita", gazety "Parkiet" i "Życie Warszawy" oraz tygodnik "Uważam Rze", został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Presspublica Sp. z o.o. "Rzeczpospolita" będzie liberalno-konserwatywna, szanująca prawa każdego obywatela, broniąca zasad wolnego rynku, sprzyjająca przedsiębiorczości i inspirująca do działania. Taka jak nasi czytelnicy - oświadczył Grzegorz Hajdarowicz.

Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca, wydawca, producent filmowy.
Foto dzięki uprzejmości rp.pl / Piotr Guzik
 

Warszawa – 14 października 2011

Na początku lipca 2011 roku krakowska spółka Gremi Media Sp. z o.o., w której znany krakowski przedsiębiorca Grzegorza Hajdarowicz ma 100 proc. udziałów, poinformowała, że kupiła od brytyjskiego funduszu inwestycyjny Mecom, z siedzibą w Londynie, spółkę Mecom Poland, która jest właścicielem 51,01 proc. udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Skan strony tytułowej „Rzeczpospolita”, 14 października 2011
 
Pozostałe 48,99 proc. udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o. miało Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita", które jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa
.

Brytyjski fundusz inwestycyjny Mecom, sprzedając spółkę Mecom Poland, nie musiał proponować Skarbowi Państwa pierwokupu swoich udziałów w Presspublica Sp. z o.o.

Skan strony tytułowej "Gazety Giełdy Parkiet”, 15-16 października 2011
 
Presspublica Sp. z o.o.
to wydawca między innymi dziennika "Rzeczpospolita" (sprzedaż około 140 tysięcy egzemplarzy), gazety "Parkiet" (sprzedaż około 9 tysięcy egzemplarzy), tygodnika "Uważam Rze" (sprzedaż około 130 tysięcy egzemplarzy) oraz portali internetowych, w tym portalu www.rp.pl.

Skan strony głównej renomowanego portalu rp.pl wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o.
 
Przychody spółki Presspublica Sp. z o.o. wyniosły w 2010 roku 220,9 mln złotych, a zysk netto 8,1 mln złotych
.

Już od dawna dziennik „Rzeczpospolita" zdecydowanie wygrywa w rankingach najbardziej opiniotwórczych polskich mediów, od wielu miesięcy jest najczęściej cytowanym polskim medium oraz od dawna uważany jest za najbardziej wiarygodny dziennik wydawany w Polsce.

Skan strony internetowej tygodnika „Uważam Rze” wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o.
 
Grupa Gremi jest właścicielem tygodnika "Przekrój" i miesięcznika "Sukces", których sprzedaż stale spada.

Oba tytuły przynoszą wysokie straty.

Skan strony tytułowej sklepu internetowego z wydawnictwami i multimediami elektronicznych Presspublica Sp. z o.o.
 
Po otrzymaniu zgody UOKiK, kontrolowana przez Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi Media Sp. z o.o. w dniu 11 października 2011 roku zrealizowała transakcję kupna 51,01 proc. udziałów w spółce Presspublica, płacąc Presspublica Holding Norway, której właścicielem jest brytyjski fundusz Mecom, kwotę 80 mln PLN.

Skan strony tytułowej oferty płatnych serwisów elektronicznych wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. realizowanych podstawie bazy danych faktograficznych dziennika „Rzeczpospolita”.
 
W połowie lipca 2011 roku spółka Gremi Media Sp. z o.o., złożyła list intencyjny w Ministerstwie Skarbu Państwa z propozycją rozpoczęcia rozmów o udziałach należących do Skarbu Państwa w spółce Presspublica Sp. z o.o.

Skonsolidowane wyniki finansowe wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. w latach 2007-2010.
Dzięki uprzejmości Agora SA.
 
W sierpniu 2011 roku Presserwis podał informację, powołując się na informacje Ryszarda Głowacza, ówczesnego wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PWR, że wartość należących do Skarbu Państwa 48,99 proc. udziałów w wydawnictwie Presspublica Sp. z o.o. wyceniono na 60,5 mln PLN.

Skan strony tytułowej „Rzeczpospolita”, 13 października 2011
 
Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Gremi Media,
podpisał w dniu 12 października 2011 roku umowę kupna 48,99 proc. udziałów wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. od spółki Skarbu Państwa Przedsiębiorstwa Wydawniczego "Rzeczpospolita".
Strony nie ujawniły wartości transakcji.

Skan strony tytułowej "Gazety Giełdy Parkiet”, 14 października 2011
 
Transakcja kończy 22-letnią historię prywatyzacji polskiej prasy rozpoczętą w 1989 roku
.

Skan strony tytułowej „Rzeczpospolita”, 12 października 2011
 


14 października 2011

Oświadczenie wydawcy „Rzeczpospolitej”


Szanowni Państwo!

Jaka będzie „Rzeczpospolita"?

Liberalno-konserwatywna, szanująca prawa każdego obywatela, broniąca zasad wolnego rynku, sprzyjająca przedsiębiorczości i inspirująca do działania. Taka jak nasi czytelnicy.

To logo i nazwa, z którą jestem osobiście związany, zobowiązują nas do hołdowania najwspanialszym wartościom dziennikarstwa – niezależności, wrażliwości na problemy społeczne i wierności ideałom, jakie ten tytuł od lat reprezentuje. Niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę.

Cieszę się, że w końcu gazeta będzie miała jednego właściciela, który o nią zadba, i - co istotne – ten klejnot w koronie polskich mediów będzie zarządzany przez polską grupę kapitałową. To dla mnie wielka satysfakcja.

W sferze strategii grupy kapitałowej zapewniam, że będziemy się rozwijać w kierunku najnowszych technologii.
Wprowadzimy w najbliższej przyszłości wydania wszystkich naszych mediów w wersji na tablety. Rozszerzymy i wzbogacimy wydania internetowe.

Taka właśnie będzie „Rzeczpospolita”.
Konserwatywna w myśleniu, innowacyjna w działaniu i otwarta duchem.

To jedynie rozwinięcie credo byłego redaktora naczelnego Dariusza Fikusa – nowoczesna i wiarygodna. Będziemy tych zasad przestrzegać.


Grzegorz Hajdarowicz


Skan strony tytułowej „Rzeczpospolita”, 11 października 2011
 

Nowa Rada Nadzorcza spółki Presspublica Sp. z o.o.


Warszawa – 14 października 2011

Grzegorz Hajdarowicz pośrednio i bezpośrednio – jest obecnie właścicielem wszystkich udziałów spółki Presspublica Sp. z o.o.

Pośrednio, ponieważ 51,01 proc. udziałów w spółce Presspublica Sp. z o.o. należy do jego firmy Gremi Media Sp. z o.o.

Bezpośrednio, ponieważ pozostałe 48,99 proc. Grzegorz Hajdarowicz kupił w tym tygodniu bezpośrednio od Skarbu Państwa.

Grzegorz Hajdarowicz, nowy właściciel spółki Presspublica Sp. z o.o., wydającej dziennik „Rzeczpospolita", gazety „Parkiet" i „Życie Warszawy" oraz tygodnik „Uważam Rze", prowadzącej renomowane serwisy internetowe, w tym portal rp.pl oraz sklep z multimediami rp.pl/e-sklep, został nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Presspublica Sp. z o.o.

Skład nowej Rady Nadzorczej spółki Presspublica Sp. z o.o.:

Grzegorz Hajdarowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marek Dworak, były prezes spółki Broker FM, właściciela Radia RMF FM,

Krzysztof Gajda, radca prawny Grupy Gremi należącej do Grzegorza Hajdarowicza,

Dorota Hajdarowicz (żona Grzegorza Hajdarowicza),

Marta Kondera, dyrektor biura Grupy Gremi,

Artur Rawski, prezes Gremi Media,

Bogusław Szwedo, były członek rady nadzorczej i były p.o. prezesa TVP.


Skan strony tytułowej „Rzeczpospolita”, 10 października 2011
 

Nowy Zarząd spółki Presspublica Sp. z o.o.


Warszawa – 14 października 2011

Walne Zgromadzenie Udziałowców spółki Presspublica Sp. z o.o. wybrało nowy Zarząd Spółki.

Do zarządu zostały powołane następujące osoby:

Dariusz Leśniak, prezes zarządu

Jan Godłowski, wiceprezes

Tomasz Wróblewski, wiceprezes

Artur Sierant, wiceprezes.


Źródło: spółka Presspublica Sp. z o.o.


 
 


HISTORIA

II 1991 r. - powstanie spółki Presspublica; tworzą ją Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita" kierowane przez Macieja Cegłowskiego i grupa prasowa Roberta Hersanta "Presse Participations Europennes".
Funkcję Prezesa pełni Dariusz Fikus.
W tym okresie zostają radykalnie zmodernizowane techniczne warunki pracy redakcji i wybudowana samodzielna drukarnia offsetowa.

VII 1996 r. - objęcie przez Presspublica Holding Norway 51% udziałów w spółce.

VIII 1996 r. - Prezesem spółki zostaje Jan Lindh.

I 1999 r. - stanowisko Prezesa spółki obejmuje Grzegorz Gauden.

• V 1999 r. - Rzeczpospolita uruchamia nową drukarnię w Koninku k/ Poznania oraz modernizuje drukarnię w Raszynie. Umożliwia to wprowadzenie nowego formatu i szaty graficznej oraz późniejsze "zamykanie" poszczególnych wydań dziennika.
Zastosowano kolor, wprowadzono nowy - przejrzysty i przystępny - układ dziennika, nowe grzbiety i dodatki tematyczne, powiększono objętość części informacyjnej.

• IX 2005 r. - Presspublica podpisuje umowę przejęcia 99,45 proc. akcji spółki Parkiet Media, należących do TP Internet stając się w ten sposób wydawcą "Gazety Giełdy Parkiet".

• IX 2006 r. - 51% udziałów w firmie Presspublica należące do Orkla Media przechodzą w posiadanie brytyjskiego funduszu Mecom.
Prezesem spółki zostaje Truls Velgaard.

• VI 2007 r. - Presspublica nabywa prawa do tytułu dziennika "Życie Warszawy"

• IX 2009 r. - zmiana składu Zarządu i Rady Nadzorczej Presspubliki z ramienia większościowego wspólnika Mecom Group Plc.

• IX 2009 r. - prezesem spółki zostaje Paweł Bień, pełniący dotychczas funkcję wiceprezesa; wiceprezesem został powołany Radosław Dobrzyński, dotychczas pełniący funkcję dyrektora Marketingu i Sprzedaży w Presspublice.

• IX 2009 r. - dotychczasowy prezes Truls Velgaard zostaje nowym członkiem Rady Nadzorczej Presspubliki.

• X 2009 r. - wiceprezesem spółki zostaje Maciej Łętowski.


Kontakt

Siedziba spółki: Presspublica Sp. z o.o.
Prosta Office Center
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa

Tel. (+48 22) 46-30 + numer wewnętrzny - automatyczna centrala telefoniczna
Tel. (+48 22) 628-34-01 do 9 - łączenie przez telefonistkę
Faks (+48 22) 628-05-88 lub 653-00-00


Źródło: rp.pl

http://www.rp.pl/temat/87176.html  ASTROMAN Magazine - 2011.07.02

Grzegorz Hajdarowicz to już "Rzeczpospolita", "Parkiet", "Uważam Rze", "Przekrój" i "Sukces"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1009  
ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.