wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska 2018.05.10

Warszawa - 09 maja 2018 - Celem misji Biomass jest "ważenie" drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia. Udział w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.

Celem misji Biomass organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) jest „ważenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia.
SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako: obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka.
Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych.
Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 

Warszawa - 09 maja 2018

Celem misji Biomass jest „ważenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia.

Udział w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/  


Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) jest najważniejszą misją badawczą układu Jowisza realizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Jej celem jest zdobycie informacji na temat złożonej interakcji między Jowiszem i jego lodowymi księżycami: Europą, Kallisto i Ganimedesem.
Sonda wystartuje w 2022 roku na pokładzie rakiety nośnej Ariane 5 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego i w 2030 roku dotrze do Jowisza, gdzie spędzi co najmniej trzy lata na prowadzeniu obserwacji.
Firmie SENER powierzono zaprojektowanie, wyprodukowanie, przetestowania i zamontowanie manipulatora magnetometru służącego do umieszczenia instrumentów naukowych z dala od sondy, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych. Manipulator SENER będzie chronił pięć z dziesięciu instrumentów naukowych przenoszonych przez JUICE.
Będą one niezbędne do zrealizowania dwóch eksperymentów mających na celu scharakteryzowanie fal magnetycznych (J-MAG) i radiowych (RPWI).
SENER Polska odpowiada za przeprowadzenie symulacji i prób w ekstremalnych warunkach.
Przeprowadzona zostanie symulacja MES (metoda elementów skończonych) całego manipulatora oraz stworzone zostanie urządzenie wsparcia naziemnego do symulowania warunków zerowej grawitacji, co zostanie wykorzystane w ostatniej fazie testów na Ziemi.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Rzadko o tym myślimy, ale nasze życie zależy od drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen.
Niestety naukowcy szacują, że straciliśmy już połowę lasów tropikalnych, które kiedyś pokrywały Ziemię.

Dane o skali wylesiania pozostają jednak niedokładne, bo biomasa leśna na większości obszarów Ziemi nie została precyzyjnie policzona.

SENER uczestniczył w programie NASA Mars Science Laboratory (MSL), a wkład fi rmy polegał na opracowaniu i wykonaniu mechanizmu pozycjonującego jednej z anten (High Gain Antenna Gimbal - HGAG).
HGAG to mechanizm o dwóch stopniach swobody umieszczony na łaziku Curiosity w celu precyzyjnego pozycjonowania anteny HGA (High Gain Antenna), która umożliwia dwukierunkową komunikację między łazikiem na Marsie a centrum kontroli na Ziemi.
Każdy ze stopni swobody napędzany jest niezależnie za pomocą własnego silnika w celu uzyskania pożądanych prędkości i wymaganej dokładności.
SENER opracował także mechanizm podtrzymująco-zwalniający (Hold Down and Release Mechanism HDRM) dla HGAG, którego zadaniem było umożliwienie rozłożenia anteny HGA po lądowaniu łazika na marsjańskim gruncie w sierpniu 2012 roku.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Ma się to zmienić dzięki satelicie Biomass, który powstaje w ramach programu ESA „Earth Explorer”.

Program ten ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze naukowe pytania dotyczące środowiska naszej planety.

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do komet Jowisza.
Celem misji było umieszczenie sondy na orbicie komety i dokładne zbadanie tego ciała niebieskiego.
Informacje dostarczone przez sondę miały pozwolić na ustalenie pochodzenia komet – prawdziwych kosmicznych gór lodowych – oraz zrozumieć ich rolę w początkach i ewolucji Układu Słonecznego.
W tym przedsięwzięciu firma SENER uczestniczyła zarówno w opracowaniu elementów platformy konstrukcyjnej satelity jak i aparatury stanowiącej ładunek użyteczny statku.
Elementami platformy, których wykonanie powierzono firmie, były wysięgnik do montażu instrumentów naukowych, żaluzje systemu kontroli temperatury, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie aparatury pokładowej, osłony optyczne kamer i szukacze gwiazd.
W ramach ładunku użytecznego natomiast SENER uczestniczył w pracach nad zespołem kamer urządzenia OSIRIS oraz przy realizacji układu elektronicznego urządzenia GIADA.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Wiarygodne dane o zmianach leśnej biomasy umożliwią lepsze zrozumienie zachodzących zmian klimatycznych.

Będą również stanowić podstawę dla inicjatyw ONZ na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w wyniku wylesiania w krajach rozwijających się (REDD+).

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych i ładunków użytecznych.
Realizowana w ramach tego programu misja Proba-3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji.
Misja składa się z dwóch małych platform satelitarnych o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1mm.
SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania (SADM) oraz mechanizm podtrzymująco - zwalniający (SAHRM) panelu słonecznego dla satelity koronografu oraz będzie współpracował przy projektowaniu struktur mocowania dla instrumentów optycznych (OBA) w obydwu satelitach.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Polska, jako członek ESA, także bierze udział w misji Biomass
.

Firma SENER Polska, na zlecenie OHB Włochy, zaprojektuje, wyprodukuje oraz przetestuje urządzenia do montażu struktury satelity, w tym urządzenia do transportu pionowego, montażu i demontażu paneli satelity, montażu i demontażu radaru SAR, będącego głównym instrumentem badawczym, a także kontenera do transportu radaru.


PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych i ładunków użytecznych.
Realizowana w ramach tego programu misja Proba-3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji.
Misja składa się z dwóch małych platform satelitarnych o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1mm.
SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania (SADM) oraz mechanizm podtrzymująco - zwalniający (SAHRM) panelu słonecznego dla satelity koronografu oraz będzie współpracował przy projektowaniu struktur mocowania dla instrumentów optycznych (OBA) w obydwu satelitach.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
To właśnie z radarem wiążą się główne wyzwania, bo jego częścią jest ogromna antena o średnicy 12 metrów.

To wyjątkowe, nowatorskie urządzenie, którego fale będą przenikać przez korony drzew i zeskanują pnie oraz konary.

Dzięki danym z radaru co sześć miesięcy będzie powstawać globalna, trójwymiarowa mapa lasów.

Naukowcy uzyskają w ten sposób niedostępne wcześniej dane o ilości węgla trafiającej do atmosfery w wyniku wylesiania oraz pochłanianej przez odrastające drzewa.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Europejsko-amerykańska współpraca

Warto dodać, że w misji Biomass współpracują ze sobą agencje kosmiczne z Europy i USA.

NASA dzieli się informacjami na temat 6-metrowej anteny zainstalowanej na amerykańskim satelicie SMAP, która jest bardzo podobna do tej, w jaką wyposażony ma być europejski satelita.

Ponadto, co rzadko spotykane, ESA planuje zakup 12-metrowej anteny od jednej z amerykańskich firm.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Fakty i ciekawostki nt. misji Biomass

• Ze względu na naziemne radary wojskowe, satelita Biomass nie będzie mapował obszarów Północnej Ameryki, Europy oraz Rosji. Lasy na tych obszarach są jednak stosunkowo dokładnie zbadane.

• Radar zainstalowany na satelicie Biomass umożliwia przeprowadzenie przy okazji podstawowej misji także innych badań, np. archeologicznych poszukiwań zabudowań pod powierzchnią pustyni.

• Do wyniesienia satelity na niską orbitę okołoziemską posłuży rakieta Vega.

• Start misji planowany jest na 2021 rok.

• Misja ma potrwać co najmniej 5 lat.

• Wymiary satelity: 10 x 12 x 20 metrów.

• Masa: 1170 kg.

• Budżet całej misji wynosi 420 mln euro.

• Po raz pierwszy z przestrzeni kosmicznej prowadzone będą pomiary przy użyciu radaru z syntetyczną aperturą (ang. SAR; Synthetic Aperture Radar), który wykorzystuje pasmo P i fale o długości 70 cm.

• Wyjątkowa czułość radaru pozwoli wygenerować mapy 3D lasów w rozdzielczości 200 m (1 pixel = 200 m).


Udział w misji Biomass organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

SENER Polska

SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako: obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka.

 
 
Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych.

Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych.

Mimo, że od przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku minęło niewiele czasu, SENER Polska stał się jednym z ważnych uczestników rynku kosmicznego i rozpoczął realizację projektów, dzięki którym ma nadzieję przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce.

Wśród istotnych przedsięwzięć warto wymienić misje ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena, JUICE, a także program „ESA Incentive Scheme”, który wspiera rozwój branży kosmicznej w Polsce.


Grupa SENER

Założona w 1956 roku firma SENER jest prywatną korporacją inżynieryjno-technologiczną oferującą klientom najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne.

Firma cieszy się międzynarodowym uznaniem za niezależność, zaangażowanie w innowacyjność i jakość.

SENER zatrudnia prawie 2500 specjalistów w oddziałach w Algierii, Argentynie, Brazylii, Chile, Chinach, Kolumbii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Meksyku, Maroko, Polsce, Portugalii, RPA, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku przychody grupy osiągnęły prawie 910 milionów euro.

Zakres działalności grupy SENER obejmuje wykonawstwo projektów z branży inżynieryjnej i budowlanej.

Za pośrednictwem spółek SENER działa również w branżach lotniczej i kosmicznej, a także energetycznej i ochrony środowiska.

Firma SENER jako lider w zakresie inżynierii i budownictwa stała się punktem odniesienia i wzorem dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, infrastruktury, transportu, energii i procesów oraz morskiego na całym świecie.


Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Kontakt dla mediów:

Monika Martin

Dział Komunikacji SENER Polska
tel. 22 380 75 52
monika.martin@sener.pl  

Szymon Szymczyk
PR Consultant
tel.+48 602 701 061
s.szymczyk@planetpr.pl  

Łukasz Wilczyński
PR Consultant
tel. 516 036 036
l.wilczynski@planetpr.pl  


Źródło: SENER Polska

http://www.inzynieriakosmiczna.sener  ASTROMAN Magazine – 2018.05.06

Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2505  


ASTROMAN Magazine - 2018.05.01

NASA Sets Sights on May 5 Launch of InSight Mars Mission

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2498  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.11

Bound for Mars: Countdown to First Interplanetary Launch from California

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2482  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.08

SpaceX: Falcon Heavy Test Launch

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2440  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.02

NASA: Celebrating 60 Years of Groundbreaking U.S. Space Science

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2435  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.02

NASA: Studying the Van Allen Belts 60 Years After America’s First Spacecraft

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2434  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.04

Lockheed Martin Completes First Flexible Solar Array for LM 2100 Satellite

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2352  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.24

Airbus' Solar Orbiter on track to launch before next total solar eclipse

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2319  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.12

Lockheed Martin Successfully Integrates First Modernized A2100 Satellite

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2311  


ASTROMAN Magazine - 2017.06.04

Airbus: First high power all-electric satellite, EUTELSAT 172B, launched by Ariane

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2268  


ASTROMAN Magazine - 2017.06.03

Boeing Satellite for ViaSat to Significantly Enhance Satellite Broadband Communications

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2267  


ASTROMAN Magazine - 2017.04.07

European Space Agency:  Exoplanet mission  gets ticket to ride

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2226  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.31

SpaceX conducts historic Falcon 9 re-flight with SES-10 Mission. Lands booster again

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2223  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.10

European Space Agency: CryoSat reveals lake outbursts beneath Antarctic ice

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2192  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.07

NASA Highlights Science Launching on Next SpaceX Cargo Mission

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2190  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.03

Part-Time Scientists and Audi lunar quattro ready to head for the Moon

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2165  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.11

Airbus Defence and Space's PerúSAT-1 satellite ready for take-off

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2118  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.14

UAE Space Agency, Mubadala and Lockheed Martin Launch Comprehensive Space-based Workforce Development Program

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2105  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.09

SpaceX's Falcon 9 rocket will launch the CRS-8 Dragon Spacecraft Mission for NASA

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2053  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.02

Flight VA226 success: with Sky Muster and ARSAT-2 in orbit, Arianespace serves Australia and Argentina

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1972  


ASTROMAN Magazine - 2015.07.26

Airbus Defence and Space to build JUICE spacecraft, ESA's next life-tracker inside the Solar System

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1941  


ASTROMAN Magazine - 2015.07.18

Boeing's 10th GPS IIF to Modernize Worldwide GPS System

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1940  


ASTROMAN Magazine - 2015.06.14

Boeing to Build Third All-Electric Propulsion Satellite for ABS to Australia,  New Zealand,  the Middle East,  Russia, South Asia

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1929  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
New era for renewable energies in Germany: Mercedes-Benz Cars and Statkraft make an important contribution to the energy transition
New Intel Architectures and Technologies Target Expanded Market Opportunities
Now Available: NVIDIA Jetson AGX Xavier Module for Next-Gen Autonomous Machines
RED Digital Cinema and NVIDIA Make 8K Movie Editing a Reality
HONGKONG bramą do rynku chińskiego - seminarium 15 stycznia 2019 w Warszawie
NASA's Mars InSight Flexes Its Arm
Lockheed Martin And Airbus Sign Memorandum Of Agreement On Aerial Refueling
12th Asian Financial Forum, 14-15 January 2019, Hong Kong
Microsoft: Digital innovation on wheels. How Renault Sport Formula One Team races for success
Fintech Start-up QUPITAL, Based in Hong Kong, Bridges Cash Gap
Dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A., został Przedsiębiorcą Roku 2018, zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce
Atos launches construction of global R&D Lab to drive innovation in Quantum Computing
Dimension Data: Technology futures in 2019 and beyond. The top five future technology trends that will transform your business in 2019
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce
Supersonic Commercial Travel Begins To Take Shape At Lockheed Martin Skunk Works
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.