wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Rok 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tak wiele w tak małym 2018.02.01

Warszawa - 30 stycznia 2018 - Rok 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rokiem wielu premierowych wydarzeń, ale także kontynuacji tych, które publiczność już poznała, jak chociażby {Ogród Miejski Jazdów}. Po dwóch latach tworzenia z udziałem publiczności kolejnych epizodów, światło dzienne ujrzy powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud. Na widzów kina w U-jazdowskim czekają nowe przeglądy. Pojawią się też nowe cykle dyskusyjne, publikacje i kolejne cztery numery kwartalnika internetowego "Obieg". Zmienia się i rozrasta program edukacyjny, oferujący coraz bardziej różnorodne wydarzenia.

Zamek Ujazdowski w Warszawie odbudowany dla sztuki dawnej, służy sztuce współczesnej.
Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Warszawa – 30 stycznia 2018

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej tekst artykułu Jana Bończy-Szabłowskiego zamieszczony na podstronie internetowej „Życie Mazowsza” dziennika „Rzeczpospolita” oraz oficjalny Program CSW U-jazdowski na 2018 rok.


Tak wiele w tak małym


Nad ostatnim rzędem okien Zamku Ujazdowskiego amerykański artysta Lawrence Weiner umieścił sentencję: „O wiele rzeczy za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku".

Zamek Ujazdowski w Warszawie odbudowany dla sztuki dawnej, służy sztuce współczesnej.
Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Na świecie centra sztuki współczesnej sytuowane są zwykle w nowoczesnych, zaprojektowanych z rozmachem budynkach (np. paryskie Centrum Pompidou) lub w zaadaptowanych na ten cel wielkich przestrzeniach postindustrialnych. W Warszawie jest inaczej.

Zamek Ujazdowski w Warszawie odbudowany dla sztuki dawnej, służy sztuce współczesnej.
Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Na Centrum Sztuki Współczesnej przeznaczony został – odbudowujący się niemal razem z Zamkiem Królewskim – Zamek Ujazdowski.

Zamek Ujazdowski w Warszawie odbudowany dla sztuki dawnej, służy sztuce współczesnej.
Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Decyzja ta wzbudziła wówczas sporo kontrowersji zwłaszcza muzealników, bo podjęta została przez ekipę stanu wojennego w 1991 roku.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Wieloletni szef Muzeum Narodowego legendarny prof. Stanisław Lorenz był przekonany, że mająca być odbudowana z pietyzmem wg projektu prof. Piotra Biegańskiego w pierwotnej, wczesnobarokowej wersji budowla otoczona parkiem, usytuowana nad malowniczym Kanałem Piaseczyńskim, będąc integralną częścią Łazienek, stanie się oddziałem Muzeum Narodowego i pomieści niezwykłe zbiory sztuki zdobniczej niemające szans na oddzielną ekspozycję.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Królowie, pacjenci, artyści

Historia Zamku Ujazdowskiego – jak czytamy na stronie CSW – sięga XVII wieku, kiedy obok drewnianego dworu rozpoczęto budowę murowanego zamku dla Zygmunta III Wazy.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Siedziba Wazów była typowym przykładem architektury polskiego wczesnego baroku.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Kolejni rezydenci to Władysław IV, Jan Kazimierz i marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski, po którego śmierci zamek stał się podmiejską posiadłością króla Augusta II.
Król zaczął budowę Kanału Piaseczyńskiego o długości 820 metrów.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Stanisław August Poniatowski planował przebudować zamek na własną siedzibę.
Jednak w 1784 roku przeznaczył go na koszary Gwardii Pieszej Litewskiej, a architekt Stanisław Zawadzki nadał budowli monumentalny charakter.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W czasie insurekcji Tadeusz Kościuszko zamierzał przekształcić koszary w lazaret, ale dopiero w 1809 roku w Zamku na stałe został umieszczony szpital wojskowy.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku noszono się z zamiarem przeznaczenia budynku na siedzibę władz państwowych, jednak w 1922 roku ulokowano w nim Wojskową Szkołę Sanitarną.
W latach 30. działało tu Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Najchlubniejsze lata działalności Szpitala Ujazdowskiego przypadają na okres okupacji hitlerowskiej.
Zamek przetrwał wojnę, ale w bardzo złym stanie.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Początkowo zamierzano zrekonstruować go w jego XVII-wiecznym kształcie, jednak w 1954 roku mury zamkowe rozebrano.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W latach 70. z inicjatywy profesorów Aleksandra Gieysztora, Stanisława Lorentza i Jana Zachwatowicza postanowiono na nowo wybudować zamek według projektu prof. Piotra Biegańskiego w pierwotnej, wczesnobarokowej wersji.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W 1981 roku zapadła decyzja o przekazaniu zamku środowisku artystów
.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
O potrzebie stworzenia w Warszawie Centrum Sztuki Współczesnej mówiło się od lat.
Padały nawet konkretne lokalizacje, m.in. elektrownia na Powiślu czy wolskie Koloseum, czyli malownicze rotundy w gazowni na Woli.
Mówiło się, że zamek władze stanu wojennego postanowili przekazać artystom, by poprawić sobie z nimi relacje.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Przeniesienie CSW do większych pomieszczeń planowało kilku ministrów kultury.
Kazimierz Dejmek np. chciał powrócić do projektu centrum w elektrowni na Powiślu.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Niektórzy do dziś traktują CSW w zamku jako prowizorkę, ale jak mawiają złośliwcy, życie pokazuje, że prowizorki są najtrwalsze, więc można przyjąć, że tej lokalizacji nic nie grozi. Zwłaszcza że CSW działa tam niezwykle prężnie i wielowymiarowo.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Zamek stał się miejscem tworzenia i prezentacji sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Organizuje wystawy, warsztaty edukacyjne, performance'y, koncerty, projekcje filmowe, a także wykłady i seminaria.
Prowadzona jest również działalność wydawnicza.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W ramach międzynarodowej aktywności funkcjonuje kuratorski program rezydencji artystycznych.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W Ujazdowskim działa także kino, gdzie odbywają się regularne seanse, a także organizowane są cykle pokazów specjalnych, w tym prezentacje międzynarodowych festiwali jest też kino letnie.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Ważnym wyzwaniem dla CSW jest tworzona tu Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W większości składają się na nią prace pochodzące z ponad 600 wystaw organizowanych w CSW od 1990 roku.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W skład kolekcji wchodzą prace tej skali artystów co Abakanowicz, Althamer, Baka, Bereś, Dwurnik, Gierowski, Kozyra, Lejman, Libera, Opałka, Pistoletto, Radziszwski, Sasnal, Tarasewicz, Warpechowski, Wodiczko czy Żmijewski.


Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Polski, europejski, światowy

Pierwszym dyrektorem CSW był Wojciech Krukowski, historyk sztuki, kurator wystaw, twórca grupy Akademia Ruchu.
Sprawował tę funkcję do 2010 roku.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Potem była burzliwa kadencja włoskiego krytyka sztuki i kuratora wystaw, m.in. dyrektora artystycznego 14. Międzynarodowego Biennale Rzeźby w Carrarze.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
W 2014 roku nominację na stanowisko dyrektora CSW Zamek Ujazdowski otrzymała Małgorzata Ludwisiak.

Przez lata związana z Łodzią, gdzie była m.in. dyrektorem Łódź Biennale 2006, a w 2007 stworzyła pierwszy festiwal designu i architektury w Polsce – Łódź Design, którego także była dyrektorem.
Od 2008 roku była wicedyrektorem największej instytucji poświęconej sztuce nowoczesnej w Polsce – Muzeum Sztuki w Łodzi.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
O programie, który chce zrealizować w CSW, tak powiedziała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" rok po objęciu stanowiska:
„Jednym z priorytetów musi być wprowadzenie CSW w obieg międzynarodowy. Ale tak naprawdę planowane zmiany są raczej odwołaniem się ze współczesnej perspektywy do najlepszych tradycji i czasów, kiedy CSW kształtowało dyskurs o sztuce, proponowało interpretacje nie tylko sztuki, ale też całej współczesnej kultury. Ważne dla mnie jest także odwoływanie się do myślenia Wojciecha Krukowskiego o CSW jako o przestrzeni, w której jest miejsce na sztuki wizualne oraz szeroko pojęte sztuki performatywne: teatr, taniec i dźwięk. (...) Jednym z głównych punktów zaproponowanego przez mnie programu dla CSW jest stworzenie miejsca konfrontacji z globalizacją, która jest naszą współczesną rzeczywistością. I tym, mam nadzieję, będziemy się różnili od innych tego typu polskich instytucji kultury".

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 

Wolne gesty

Jednym z ważniejszych wydarzeń 2018 roku będzie premierowa wystawa „Pogłoska" Asaffa Grubera.
W filmach tego mieszkającego w Berlinie izraelskiego artysty losy ludzi komplikują się przez wydarzenia, na które oni sami nie mieli wpływu.
Naznaczeni przez historię bohaterowie jego opowieści toczą walkę o nadanie sensu swojemu życiu.
Na wystawie w Ujazdowskim filmowe obrazy dopełnią rzeźby, fotografie i obiekty.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Tematem kolejnej edycji „Ogrodu Miejskiego Jazdów" stanie się szeroko pojęta ekologia czy też ekohumanistyka.
Ambicją projektu jest zwiększenie świadomości przemian klimatycznych i dbałości o zasoby naturalne.

Przegląd filmowy „Kino postludzkie" ma pokazać, jak filmy eksperymentalne uczą pokazywać zwierzęta.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Cykl rezydencji twórczych, pod wspólnym tytułem „Urządzanie wspólnoty", poświęcony będzie badaniom kolektywności we współczesnych praktykach artystycznych i kuratorskich.

Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie Gościnność.

W 2018 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie nadal eksperymentować z różnymi sposobami prezentowania sztuki.

Pierwszym tego rodzaju projektem będzie wystawa choreograficzna Uli Sickle „Wolne gesty". Jej punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideologie wpisują się w nasze ciała i język.
Sickle, kanadyjska artystka polskiego pochodzenia, tworzy filmy, instalacje i performance'y, w których bada popkulturę jako zjawisko globalne.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Rozpocznie się też jedna z dwóch dużych wystaw zbiorowych pt. „Inne tańce".
Jest ona próbą pokazania nowej fali artystów, dla których punktem odniesienia nie jest już Tadeusz Kantor, działania parateatralne Jerzego Grotowskiego czy klasyczna sztuka performance'u.

Na początku lata otwarta zostanie solowa wystawa Tori Wranes, jednej z najciekawszych wokalistek i artystek wizualnych pracujących w Norwegii.
W performance'ach wykorzystuje niezwykły potencjał swojego głosu oraz właściwości akustyczne przestrzeni, w której pracuje.

Foto dzięki uprzejmości CSW U-jazdowski
 
Zaplanowany jest także projekt Cezarego Tomaszewskiego, reżysera, choreografa i performera, który zmierzy się z utworem Stanisława Moniuszki „Paria".
W tej operze Moniuszko odchodzi od stylu narodowego; widać tu wyraźnie wpływy muzyki indyjskiej.

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę stanowi okazję do refleksji nad kulturową sytuacją tych krajów w warunkach globalizacji.
W związku z tym Šiuolaikinio Meno Centras z Wilna i CSW z Warszawy organizują wspólny projekt, w którym sztuka współczesna będzie potraktowana jako narzędzie namysłu nad kondycją społeczną, ekonomicznymi wyzwaniami, perspektywami rozwoju dla kultur lokalnych, na przykładzie litewskim i polskim.

Wystawie towarzyszyć będzie program dyskursywny i performatywny.


Autor: Jan Bończa-Szabłowski

Foto dzięki uprzejmości rp.pl
 
Jan Bończa-Szabłowski jest krytykiem teatralnym, pisze także o sztuce.Źródło: Dziennik „Rzeczpospolita” – Życie Mazowsza

http://www.rp.pl/Zycie-Mazowsza  


Program CSW U-jazdowski na 2018 rok

Rok 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rokiem wielu premierowych wydarzeń, ale także kontynuacji tych, które publiczność już poznała, jak chociażby {Ogród Miejski Jazdów}.

Po dwóch latach tworzenia z udziałem publiczności kolejnych epizodów, światło dzienne ujrzy powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud.

http://u-jazdowski.pl/program/publikacje/tamam-shud  


Na widzów kina w U–jazdowskim czekają nowe przeglądy
.

http://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/najlepsze-polskie-30  

http://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/10-kina  

http://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/happy-end  


Pojawią się też nowe cykle dyskusyjne, publikacje i kolejne cztery numery kwartalnika internetowego „Obieg”.

Zmienia się i rozrasta program edukacyjny, oferujący coraz bardziej różnorodne wydarzenia.


W nadchodzącym roku program Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie rozwijał się w czterech obszarach tematycznych.

W pierwszym z nich prześledzimy procesy nadawania czy kształtowania się podmiotowości odzwierciedlone w działaniach artystycznych.

Temat ten podejmie premierowa wystawa 2018, Pogłoska Asaffa Grubera.
W filmach tego mieszkającego w Berlinie izraelskiego artysty, losy ludzi komplikują się przez wydarzenia, na które oni sami nie mieli wpływu.
Naznaczeni przez historię bohaterowie jego opowieści toczą walkę o nadanie sensu swojemu życiu.
Na wystawie w U–jazdowskim filmowe obrazy dopełnią rzeźby, fotografie i obiekty.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/assaf-gruber  


Na rozpoczęty w 2017 roku cykl {Curating Institution} składają się dyskusje i wykłady kuratorów i dyrektorów ważnych instytucji sztuki współczesnej z całego świata.
Refleksji poddawane są strategie i myśl teoretyczna, po jakie sięgają instytucje pretendujące do miana krytycznych.
Spotkania będą odbywać się przez cały rok 2018.

10 maja rozpocznie się indywidualna wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego Ian Moon.

W tym samym miesiącu rusza kolejna edycja {Ogrodu Miejskiego Jazdów}.
Tym razem głównym tematem stanie się szeroko pojęta ekologia czy też ekohumanistyka.
Ambicją projektu jest zwiększenie świadomości przemian klimatycznych i dbałości o zasoby naturalne.
Poprzez działania artystyczne w parku wokół Zamku Ujazdowskiego, {Ogród Miejski Jazdów} podejmie próbę kształtowania postaw etycznych wobec środowiska.

Partnerem projektu będzie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

http://u-jazdowski.pl/program/program-spoleczny/-ogrod-miejski-jazdow-  

W dziedzinie filmu zagadnienie nadawania podmiotowości zostanie podjęte w przeglądzie Kino postludzkie. Jak filmy eksperymentalne uczą (się) pokazywać zwierzęta.

http://u-jazdowski.pl/edukacja/przedszkola-i-szkoly/laboratorium-edukacji-filmowej  


Cykl zaplanowanych na 2018 rok rezydencji twórczych, dyskusji, warsztatów i seminariów pod wspólnym tytułem Urządzanie wspólnoty: Common Fix poświęcony będzie badaniom kolektywności we współczesnych praktykach artystycznych i kuratorskich.

Podczas seminarium kuratorskiego Re-Directing: East, w Warszawie spotkają się autorzy najciekawszych oddolnych inicjatyw i organizatorzy działań artystycznych z całego świata.

Tematem przewodnim tegorocznych warsztatów będzie Gościnność.

W 2018 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski będzie nadal eksperymentować z różnymi sposobami prezentowania sztuki.

Pierwszym tego rodzaju projektem będzie wystawa choreograficzna Uli Sickle Wolne gesty.
Jej punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideologie wpisują się w nasze ciała i język.

Sickle, kanadyjska artystka polskiego pochodzenia, tworzy filmy, instalacje i performanse, w których bada popkulturę, jako zjawisko globalne.
Wystawa będzie mieć charakter performatywny, łączący ekspozycję z działaniami na żywo.
Wernisaż zaplanowany jest na 2 marca.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/ula-sickle  

http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/rezydenci/aktualni/ula-sickle  

http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/rezydenci/aktualni/juan-duque  

http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/rezydenci/aktualni/werker  

http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/rezydenci/aktualni/christopher-fullemann  

http://u-jazdowski.pl/program/rezydencje/rezydenci/aktualni/kem  

W kwietniu rozpocznie się jedna z dwóch dużych wystaw zbiorowych 2018 zatytułowana Inne tańce.
Jest ona próbą opisania zwrotu w praktykach na styku sztuk wizualnych, teatru, performansu i choreografii w Polsce, który dokonał się w ciągu ostatnich dwóch dekad, i pokazania nowej fali artystów, dla których punktem odniesienia nie jest już Tadeusz Kantor, działania parateatralne Jerzego Grotowskiego  czy klasyczna sztuka performansu.
Czerpią oni zarówno z doświadczenia neoawangardy amerykańskiej, jak i muzyki alternatywnej, teorii performatywności, teatru postdramatycznego czy tańca post modern.
W ten sposób tworzą nowy, własny rozdział polskiej historii sztuki współczesnej.

W marcu i czerwcu 2018 roku powróci PTV. Performans TV – znany już publiczności eksperymentalny program w formie studia telewizyjnego, badający wpływ tego medium i jego języka na aktualne praktyki artystyczne.

http://u-jazdowski.pl/program/perfo/ptv-performans-tv  

http://u-jazdowski.pl/program/perfo/ptv-performans-tv/ptv-performans-tv-odc3/michael-portnoy  

W kwietniu natomiast nastąpi długo oczekiwany finał projektu artystycznego kolektywu kuratorskiego The Book Lovers, Joanny Zielińskiej i Davida Maroto.

Ukaże się, w tłumaczeniu na język angielski, powieść Alexa Cecchettiego Tamam Shud.
Artysta pisał ją przez niemal dwa lata, w dużej mierze w U–jazdowskim, gdzie odbyła się jego wystawa i szereg performansów.

Na początku lata otwarta zostanie solowa wystawa Tori Wrånes.
Będzie to indywidualny pokaz jednej z najciekawszych wokalistek i artystek wizualnych pracujących w Norwegii.
W performansach wykorzystuje niezwykły potencjał swojego głosu oraz właściwości akustyczne przestrzeni, w której pracuje. Występując, bada możliwości fizyczne własnego ciała – śpiewa ze zwieszoną głową w dół, szybuje na linie, zbliżając się i oddalając od mikrofonu.
Wystawa prezentuje obiekty, instalacje wideo oraz instalacje dźwiękowe, które dopełnią występy na żywo.

Na czerwiec zaplanowany jest projekt Cezarego Tomaszewskiego, jednego z najciekawszych reżyserów, choreografów i performerów, który zmierzy się z utworem Stanisława Moniuszki Paria.
W tej operze Moniuszko odchodzi od stylu narodowego; widać tu wyraźnie wpływy muzyki indyjskiej.
Tomaszewski sięga po utwór z klasycznego repertuaru, aby poddać go całkowitej przeróbce.
Inspiracji szuka w sztukach wizualnych i kulturze popularnej.

Podobnie jak w roku 2017 także w 2018 regularnie prowadzone będą działania edukacyjne.

Wśród planowanych warsztatów zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych nie zabraknie {Smykowizji}, {Sztuki z perspektywy} czy Chóru Sąsiedztwa uJazdów.

http://u-jazdowski.pl/edukacja/rodziny-z-dziecmi/jak-smakuje-sztuka-  

http://u-jazdowski.pl/edukacja/rodziny-z-dziecmi/smykowizje  

http://u-jazdowski.pl/program/perfo/magnificat-143562798/magnificat-948356193  

http://u-jazdowski.pl/edukacja/dorosli/sztuka-nie-zna-wieku-  


Na przełom wiosny i lata planowana jest publikacja książkowa i cyfrowa Spacerownika po nieoczywistych obiektach sztuki.

http://u-jazdowski.pl/edukacja/oprowadzania-i-spacery/sztuka-z-perspektywy  

Performatywne opowiadanie o wystawach – nowatorska metoda pracy z publicznością wprowadzona w 2017, będą rozwijane i udoskonalane.
Wątek performatywny pojawia się także w Vanishing points, wiodącym programie rezydencji w latach 2016–2018.

Obszar tematyczny Diagnozy współczesności w 2018 rozpocznie się w lutym, w kinie w U–jazdowskim projektem {Reaserch-led filmmaking}.
Głównym jego celem będzie przyjrzenie się wizualnym sposobom poznawania świata, ale także instytucjonalnym uwarunkowaniom, które służą rozwojowi takich dziedzin wiedzy i twórczości jak antropologia wizualna czy filmoznawcza eseistyka filmowa.

Także w lutym wystartuje zamkowy program dyskursywny.

Podczas pierwszego cyklu spotkań pod hasłem Wymyślić przyszłość podejmowane będą kwestie badania i poszukiwania alternatywnych rozwiązań w obliczu kryzysów ekonomiczno-społecznych i klimatycznych.

http://u-jazdowski.pl/program/program-spoleczny/perwersyjna-dekolonizacja/islamofobia-jako-technologia-wladzy  


W kwietniu w kinie rozpocznie się kolejny przegląd Cinema in Crises/Kino kryzysów, na który złożą się głównie nowe filmy eksperymentalne pokazujące kryzys jako pozytywną, nieodzowną część każdej zmiany.

Lato 2018 upłynie pod znakiem Wirtualnego kina.
To projekt poświęcony przekształceniom przestrzeni odbioru filmu i zmianie doświadczenia widza z kolektywnego na skrajnie zindywidualizowane, wywołane przez filmy VR.
Głównym tematem będzie ciało i przestrzeń.
W 2018 roku odbędzie się badawcza część projektu, której efektem ma być stworzenie Wirtualnego kina w przestrzeniach U–jazdowskiego w roku 2019.

Jesienią odbędzie się polsko-litewska wystawa w ramach programu POLSKA 100.

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę stanowi okazję do refleksji nad kulturową sytuacją tych krajów w warunkach globalizacji
.
W związku z tym Šiuolaikinio meno centras z Wilna i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski organizują wspólny projekt, w którym sztuka współczesna będzie potraktowana jako narzędzie namysłu nad kondycją społeczną, ekonomicznymi wyzwaniami, perspektywami rozwoju dla kultur lokalnych, na przykładzie litewskim i polskim.

Wystawie towarzyszyć będą program dyskursywny i performatywny.


Obszar tematyczny Odmienne perspektywy sztuki globalnej rozpocznie w lutym program dyskursywny Perwersyjna dekolonizacja.

To międzynarodowy projekt zainicjowany przez Academy of Arts of the World w Kolonii, którego celem jest przyjrzenie się dynamice radykalnych nacjonalistycznych i prawicowych zwrotów zarówno w Europie, jak w Azji czy w USA.

http://u-jazdowski.pl/program/program-spoleczny/perwersyjna-dekolonizacja  

Podobną tematykę podejmie inny cykl programu dyskursywnego, Globalne futuryzmy.
Przyszłość jest tuż za progiem, przejawia się w gwałtownym rozwoju nowych technologii, urządzeń, aplikacji mobilnych oraz różnego typu rozwiązań softwarowych.

Artyści coraz częściej podejmują tę problematykę, zarówno w praktyce artystycznej, jak i w działaniach społecznych.

W ramach cyklu {Project Room} w U–jazdowskim będzie można obejrzeć kolejne wystawy artystów, dla których będą one solowym debiutem instytucjonalnym.
{Project Room} wspiera twórców młodego pokolenia, nominowanych przez kuratorów sztuki, dyrektorów instytucji artystycznych i wykładowców akademii sztuk pięknych z całej Polski.

W 2018 roku zaplanowane są cztery numeryObiegu” – wydawanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski polsko-angielskiego magazynu internetowego.

http://u-jazdowski.pl/program/publikacje/spor-antologia-internetowego-obiegu  

http://u-jazdowski.pl/wydarzenia/obieg-nr-6-2017  

Kolejne numery tematyczne kwartalnika tworzą miejsce spotkań różnych formuł opowiadania o sztuce, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, eseje, obrazy i elementy czerpane z mediów społecznościowych.


Dodatkowe informacje pod adresem:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Jazdów 2, Warszawa
+48 22 628 12 71
www.u-jazdowski.pl  


Video
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza

https://www.youtube.com/watch?v=RCG6L4rPOXE  


Źródło: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

www.u-jazdowski.plASTROMAN Magazine - 2017.09.10

Musical "Karol" - spektakl o życiu świętego Jana Pawła II po premierze w Krakowie, wystawiony zostanie w Łodzi i Gdańsku

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2333  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
Davos 2019: World Economic Forum Annual Meeting 2019 Closes with Initiatives to Address Global Problems
Davos 2019: Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland, at the World Economic Forum in Davos
Davos 2019. Cybersecurity Experts: World Needs 'Coalition of the Willing' to Meet Cyberthreats
Davos 2019: China a Committed Global Partner Affirms Vice-President Wang Qishan
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.